Soutěž o nejlepší povídku a 500 Kč

Pro ty, kdo mají díky celostátní karanténě dostatek volného času, vyhlašuji soutěž o nejlepší erotickou povídku. Soutěže se mohou účastnit nově zaslané povídky, nejlepší získá odměnu ve výši 500 Kč.

Mario

Podmínky soutěže

Kdo se může zúčastnit
 • Soutěže se zúčastní každý, kdo pošle do 14. prosince 2020 novou, erotickou originální a dosud nepublikovanou povídku na adresu storyboard@centrum.cz
 • Povídky mohou být s fotografiemi i bez nich.
 • Každý soutěžící může poslat libovolný počet povídek.
 • U povídky uveďte přezdívku autora, pod kterou má být povídka zveřejněna.
 • Povídky musí splňovat základní technické a estetické požadavky (viz též pokyny pro autory povídek). Nevyhovující nebo opsané povídky nebudou do soutěže zařazeny!
 • Zaslané povídky budou průběžně zveřejňovány na Storyboardu a to v pořadí, v jakém byly doručeny.
 • Soutěžní povídky zůstanou na Storyboardu zveřejněny i po skončení soutěže.
Vyhodnocení soutěže
 • O nejlepší povídce rozhodnou návštěvníci. Kriteriem bude hodnocení, které je uvedeno na konci každé povídky (1-5 hvězdiček).
 • Jako nejlepší bude odměněna povídka, která bude mít 15. prosince 2020 v 10:00 hodnocení od nejméně 20 návštěvníků a bude mít nejlepší průměrné hodnocení. Pokud bude mít více povídek stejné hodnocení, vítězí povídka s nejvyšším počtem hodnotících návštěvníků.
 • Způsob hodnocení zvýhodňuje povídky, které budou zveřejněny (a tím i hodnoceny) dříve. Proto je vhodné posílat povídky raději dříve, než později!
 • Pokusy o neférové jednání (naklikání vlastních hlasů nebo použití robotů) mohou vést k vynulování hlasů!
Odměna
 • Vítěz soutěže obdrží odměnu ve výši 500 Kč.
 • Odměna bude vítězi zaslána přes PayPal, podmínkou je tedy mít PayPal účet. Jiným způsobem než přes PayPal nemůže být odměna vyplacena!
 • Vítěz obdrží e-mail, ve kterém bude požádán o adresu PayPal účtu.

Seznam povídek zaslaných do soutěže

Hodnocení
[Celkem hodnotilo: 10 návštěvníků   Průměr: 3.5]

Napište komentář